Rss

บันไดสู่ความมั่งคั่งขั้นแรก : วางแผนเป้าหมายที่ต้องการในชีวิต

หลังจากที่ได้ตรวจสอบสถานะทางการเงินว่าอยู่ในระดับไหนและรู้วิธีตรวจสอบอัตราความมั่งคั่งของตนเองไปแล้ว ก็ถึงเวลาเริ่มต้นก้าวสู่ความมั่งคั่งในขั้นตอนแรก ก็คือการวางแผนเป้าหมายที่ต้องการในชีวิต เพื่อให้คุณมีแนวทางในการเก็บเงินและบริหารชีวิตของตนเองให้ไปถึงยังเป้าหมายที่ต้องการได้
การตั้งเป้าหมายสำคัญอย่างไร
หากเปรียบเทียบกับการขับรถ หากไม่มีการตั้งเป้าหมายว่าปลายทางคุณจะเดินทางไปยังที่ใด คุณจะทำได้เพียงการขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำมันหมด แต่จุดที่น้ำมันรถหมดนั้นเป็นจุดที่คุณไม่ชอบเอาเสียเลย แต่คุณก็ไปไหนไม่ได้ เพราะน้ำมันหมดแล้ว แต่หากตั้งเป้าหมายเอาไว้ คุณก็จะมีโอกาสเลือกว่าจุดหมายนั้นเป็นจุดที่คุณต้องการหรือไม่ และทำให้คุณมีการวางแผนในการเดินทางให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัยโดยสวัสดิภาพ
เช่นเดียวกับการวางแผนทางการเงิน ที่จะนำพาคุณไปยังเป้าหมายในชีวิตได้อย่างที่ต้องการ
ตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างไรดี
คุณสามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตแต่ละช่วงออกเป็นสามระยะ คือ
• ระยะสั้น อย่างการตั้งเป้าหมายเก็บเงินเรียนต่อเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานให้ได้ตำแหน่งและเงินเดือนที่สูงขึ้น หรือตั้งเป้าหมายในการซื้อรถยนต์เพื่อความสะดวกในการทำงาน ประหยัดเวลาในการเดินทางหลายต่อ เป็นต้น
• ระยะกลาง เป็นการตั้งเป้าหมายในการเริ่มต้นสร้างรากฐานของชีวิตอย่างเก็บเงินดาวน์บ้าน หรือเก็บเงินเพื่อแต่งงาน
• ระยะยาว เป็นการวางแผนการใช้ชีวิตในยามเกษียณ เช่น การเก็บเงินเพื่อเกษียณ,วางแผนการเงินเพื่อค่าเล่าเรียนของลูก เป็นต้น
การแบ่งเป้าหมายออกเป็นระยะเหล่านี้ จะช่วยให้คุณมีการเตรียมพร้อมให้กับความรับผิดชอบแต่ละช่วงของชีวิตและมีความพร้อมสำหรับอนาคตในยามเกษียณอายุ เพื่อให้ทุกช่วงชีวิตของคุณเป็นไปอย่างสุขสบายและมีความมั่นคงในชีวิตในระยะยาว

บันไดสู่ความมั่งคั่งขั้นที่สี่ :วางแผนในการลงทุน เพื่อเงินที่งอกเงย

หลังจากวางแผนการใช้จ่ายเงิน เริ่มเก็บออมและจัดการกับปัญหาหนี้สินที่เป็นอุปสรรคของความมั่งคั่งแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้กับตัวคุณเองด้วยการลงทุน ซึ่งการลงทุนที่ถูกต้องจะทำให้คุณก้าวสู่ความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นการใช้ให้เงินทำงานโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยไปลงทุนลงแรงใดๆให้มากความ เพียงแค่รู้จักวางแผนและลงทุนอย่างรอบคอบ เงินก็จะเข้ามาหาคุณเองอย่างต่อเนื่องแม้ไม่ได้ทำงานแล้วก็ตาม
การลงทุนนั้น ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามีความเสี่ยงติดตามมาด้วยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงมากหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งคุณจะต้องทำความเข้าใจยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้และเลือกลงทุนให้เหมาะกับตัวเอง
แนวทางในการลงทุนที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งและลดความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ สามารถทำได้ดังต่อไปนี้
1. วางแผนลงทุนอย่างมีวินัย การลงทุนเพื่อความมั่งคั่งไม่ใช่การเก็งกำไรที่คาดหวังผลจากการซื้อขายระยะสั้นๆ แต่ควรเป็นการลงทุนที่มีแบบแผนและมีวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ไม่เสี่ยงโดยไม่จำเป็น
2. จัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง หากมีเงินเย็นพอสมควรและสามารถรับความเสี่ยงได้มาก ก็อาจจัดพอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนมากได้ แต่หากไม่ต้องการความเสี่ยงในการลงทุน ควรจัดพอร์ตอย่างปลอดภัยที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเงินต้นเป็นหลัก และได้ผลตอบแทนกลับมาพอสมควร
3. ใช้เงินเย็นในการลงทุน อย่ากู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุน เพราะหากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดก็จะทำให้คุณต้องตกเป็นหนี้อย่างช่วยไม่ได้
4. กระจายความเสี่ยงในการลงทุน อย่าลงทุนกับสินทรัพย์เพียงรูปแบบเดียว เพราะเมื่อไหร่ที่ราคาปรับตัวลงก็ทำให้ขาดทุนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นเลือกกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในสินทรัพย์หลายๆรูปแบบ
เลือกลงทุนอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสที่จะมั่งคั่งให้มากขึ้นได้อีก

เคล็ดลับบริหารเงินเดือนให้พอใช้และมีเงินเหลือเก็บ (1)

เมื่อตั้งเป้าหมายที่จะมีเงินออมสำหรับค่าใช้จ่ายสำคัญต่างๆรวมถึงการเก็บเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมากขึ้นแล้ว ก็ต้องมาวางแผนการใช้เงินแต่ละเดือนให้มีเงินเหลือพอที่จะเก็บออม
หลายคนมีพฤติกรรมการใช้เงินแบบแปรผันตรงกับเงินที่หาได้ นั่นก็คือยิ่งหาเงินได้มากก็ยิ่งใช้มาก บางคนมีเงินเดือนสูงแต่กลับเงินไม่พอใช้ ช่วงปลายเดือนต้องประหยัดจนตัวกิ่วอยู่บ่อยๆ ดังนั้นเพื่อให้สามารถเก็บออมเงินได้อย่างที่วางแผนเอาไว้ จึงต้องปรับเปลี่ยนแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนเพื่อให้พอใช้และมีเงินเหลือเก็บมากขึ้น
ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อ เพราะต้องมานั่งจดทุกวัน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีแอพลิเคชั่นที่ใช้ในการบันทึกรายรับรายจ่ายที่ใช้งานได้ดีอยู่หลายแอพ ที่คุณสามารถใช้บันทึกรายการใช้จ่ายของตนเองได้สะดวกขึ้น
การทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้คุณมองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของตัวเอง ว่าในแต่ละเดือนคุณใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง ทำให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินของตัวเองได้มากขึ้น
จำกัดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
แม้จะหาเงินได้มากแค่ไหน แต่ก็ควรจำกัดเพดานค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของตัวเองในแต่ละเดือนให้ไม่เกิน 50 % ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้าน,ค่าสาธารณูปโภค,ค่าอินเทอร์เน็ต อย่างเช่น ทำงานได้เงินเดือน 25,000 บาท ต้องจำกัดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนไม่เกิน 12,500 บาท เพื่อที่จะได้มีเงินส่วนที่เหลือในการใช้ชีวิตประจำวันตลอดทั้งเดือน,เงินเก็บ รวมไปถึงเงินเพื่อลงทุนและใช้จ่ายเพื่อความสุขของตัวเองบ้าง การมีค่าใช้จ่ายประจำที่สูงเกินไปจะทำให้เงินส่วนที่จะนำไปใช้จ่ายในส่วนอื่นๆน้อยลง รวมถึงเงินออมที่จะสามารถออมได้ในแต่ละเดือนก็น้อยลงไปด้วย
เริ่มต้นจากการบริหารเงินในแต่ละเดือนให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ก็จะทำให้มีโอกาสในการเก็บออมและลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกินตัวลงไปได้มากขึ้น

เคล็ดลับเปิดบัญชีออมเงินให้เหมาะสม

เคล็ดลับในการออมเงินเพื่อความมั่งคั่งที่สำคัญก็คือการแยกประเภทของบัญชีเงินเก็บให้เป็นสัดส่วน ซึ่งตามเป้าหมายทางการเงินที่คุณมีอยู่นั้น ประกอบไปด้วยแผนทางการเงินระยะสั้น,ระยะกลางและระยะยาว ซึ่ง การแบ่งประเภทของบัญชีเงินเก็บให้เหมาะสมจะช่วยให้คุณบริหารเงินได้อย่างเป็นระบบและสามารถใช้ประโยชน์จากบัญชีทางการเงินแต่ละอย่างได้อย่างเต็มที่อีกด้วย
บัญชีสำหรับเงินเก็บฉุกเฉิน
เป็นบัญชีที่มีเอาไว้ใช้ในยามจำเป็น ที่ไม่ควรถอนออกมาเพื่อใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆยกเว้นเรื่องที่จำเป็นเท่านั้น แต่ก็ควรเป็นบัญชีที่มีสภาพคล่องสูงเพราะไม่มีใครรู้ว่าเรื่องด่วนที่ต้องการใช้เงินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ดังนั้นควรเก็บเงินออมฉุกเฉินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ที่สามารถเบิกถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อมีความจำเป็น
บัญชีค่าใช้จ่ายส่วนตัว
อย่างเช่น การเก็บออมเงินเพื่อศึกษาต่อ,ท่องเที่ยว,หรือเก็บเงินแต่งงาน แม้จะเป็นเงินเก็บที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน แต่ก็ควรเป็นบัญชีที่สามารถเบิกถอนได้ทุกเวลา เพราะอาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นที่ต้องจ่ายก่อนล่วงหน้า เช่น ค่าจองตั๋วเครื่องบิน,ค่าพิมพ์การ์ดแต่งงาน ดังนั้นเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์จะสะดวกที่สุด
บัญชีเงินเก็บเพื่อเกษียณ
เป็นเงินเก็บระยะยาว และไม่ควรมีการเบิกถอนออกมาก่อนเวลา ดังนั้น ควรเปิดบัญชีฝากประจำเพื่อเอาไว้ออมเงินสำหรับเกษียณ ซึ่งเป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับคุณเพราะต้องมีการบังคับออมอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน อีกทั้งยังมีดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากทั่วไป ซึ่งจะทำให้เงินในธนาคารที่ฝากเอาไว้งอกเงยขึ้นได้อีก
เลือกบัญชีเก็บออมเงินที่เหมาะสม จะช่วยให้คุณวางแผนทางการเงินได้อย่างสะดวกตามที่ต้องการ